Členstvo KSP

Členstvo KSP

 

 

Vítame každého podporovateľa poľovníctva.
 
Klub sa snaží prispieť k verejnému povedomiu o poľovníctve a jednou z hlavných aktivít je práca s deťmi a mládežou.
 
V zmysle STANOVY POĽOVNÍCKEJ ORGANIZÁCIE sa členkou KSP môže stať osoba staršia ako 18 rokov, občan SR, držiteľ PL alebo spriaznená duša, priateľ poľovníctva a prírody, ten, kto vyznáva naše hodnoty, spravidla žena. 
Ak máte záujem o členstvo v Klube slovenských poľovníčok prosím kontaktujte nás mailom, je potrebné vyplnit prihlášku a vyplnenú, podpísanú ju zaslať na emailovú adresu: tajomnickaksp@polovnictvo.sk . Po obdržaní vyplnenej a podpísanej prihlášky je predkladaná na posúdenie a odsúhlasenie prezídiu klubu a následne po prijatí informujeme kandidáta mailom o oficiálnom prijatí do klubu. 
  
Pre bližšie informácie ohľadom členstva, podmienok prijatia, povinností člena, členského poplatku a podobne, nás neváhajte kontaktovať mailom prípadne prostredníctvom našej stránky na Facebooku
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Prihlaska_KSP.pdf)Prihláška KSP[ ]544 kB