Devana o.z.

Devana o.z.

 

 

Devana o.z. nadväzuje na tradíciu slovenského poľovníctva, ktoré má za sebou bohaté skúsenosti z ochrany a zveľaďovania prírody vrátane voľne žijúcej zveri v nej. Zároveň slúži potrebám ľudí, ich duševnému a fyzickému rozvoju, umožňujúce prehlbovanie lásky človeka k prírode. Kladie dôraz na harmonický vývoj jednotlivca a celej spoločnosti po stránke nielen telesnej, ale i citovej, duševnej a mravnej. Chce prispievať k cieľavedomej výchove svojich členov ale aj širokej verejnosti aby vykonávali spoločensky prospešné činnosti. Stará sa o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov.

Devana o.z. má ciele, a to najmä:
a) podpora žien poľovníčok, poľovníkov a priateľov poľovníctva pri ich aktivitách v poľovníctve,
b) podpora detí a mládeže pri rozvoji ich vzťahu k prírode, ekologickým aktivitám a ich výchova k láske ku svojej
c) zachovávanie kultúry a etikety v poľovníctve, rozvíjanie tradícií a šírenie dobrého mena slovenského poľovníctva a jeho propagácia,
d) ochrana prírody a krajiny, budovanie zariadení nápomocných k ochrane voľne žijúcich živočíchov a zveri ako národného bohatstva vlasti
e) organizovanie spoločenských akcií a podujatí pre poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť, vrátane mladej generácie zameraných na popularizáciu ochrany a zveľaďovania voľne žijúcej zveri
f) publikačnú činnosť pre odbornú a širokú verejnosť s cieľom priblížiť úlohu a miesto poľovníctva v procese zveľaďovania našej prírody a krajiny

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Facebook: Devana o.z.